How can we help you?

 > Sveikatos priežiūros paslaugos
 • Globos namai turi asmens sveikatos priežiūros licenciją ir gali teikti šias paslaugas: slaugos – bendrosios praktikos slaugos, kineziterapijos, masažo;
 • Gyventojui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją;
 • Bendradarbiavimas su kitais sveikatos priežiūros specialistais iš skirtingų sveikatos priežiūros institucijų sprendžiant gyventojų sveikatos problemas;
 • Įvairių sveikatos priežiūros specialistų konsultacijų organizavimas ir rekomendacijų vykdymas;
 • Gyventojo lydėjimas į sveikatos priežiūros įstaigas;
 • Artimųjų informavimas apie gyventojo sveikatos būklę;
 • Sveikatos priežiūros procedūrų atlikimas;
 • Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas;
 • Tarpininkavimas dėl galimybės gauti reikalingas gydymo, slaugos, reabilitacijos paslaugas;
 • Aprūpinimas specialiomis techninėmis pagalbos priemonėmis, protezinėmis – ortopedinėmis priemonėmis;
 • Aprūpinimas medikamentais (bei jų vartojimo priežiūra ir kontrolė), slaugos priemonėmis ir tvarsliava pagal nustatytus finansinius normatyvus;
 • Profilaktinio gyventojų sveikatos būklės tikrinimo organizavimas;
 • Gyventojų sveikatos priežiūros ir slaugos planų sudarymas bei vykdymas;
 • Teikiamos kineziterapijos, masažo paslaugos.