How can we help you?

 > Priėmimo tvarka

Informacija apie laisvas vietas Kukarskės globos namuose:

Laisvų vietų skaičius ilgalaikei (trumpalaikei) socialinei globai – 1 vieta vyrui.
Laisvų vietų skaičius laikino atokvėpio institucijoje paslaugai – 1 vieta.

Socialinės globos kaina:

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina senyvo amžiaus asmenims bei suaugusiems asmenims su negalia – 1048,00 Eur.

Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina asmeniui su sunkia negalia – 1322,00 Eur.

 

 

Asmenys į globos namus priimami vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-164 patvirtintu Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo Šakių rajono savivaldybėje tvarkos aprašu