Priėmimo tvarka

Asmenys į globos namus priimami vadovaujantis Šakių rajono savivaldybės tarybos patvirtintu Asmenų siuntimo ir apgyvendinimo globos namuose tvarkos aprašu:

http://www.sakiai.lt/teises-aktas/5378