How can we help you?

 > Kokybės vadybos sistema

Kukarskės globos namų tikslas – racionaliai panaudojant turimus išteklius teikti klientų lūkesčius atitinkančias aukštos kvalifikacijos slaugos bei socialinės globos priežiūros paslaugas, užtikrinti jų atitikimą nustatytiems reikalavimams, prieinamumą, savalaikiškumą, patikimumą, etiškumą, rezultatyvumą, efektyvumą, tęstinumą bei saugumą.

Kukarskės globos namų įsipareigojimai:

  • Laikytis visų, su įstaigos veikla susijusių teisinių ir kitų reikalavimų;
  • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją, tobulinti paslaugų kokybę, diegti naujoves;
  • Užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą klientams bei darbo aplinkos saugumą darbuotojams;
  • Pagal įstaigos darbuotojų pareigas ir kompetenciją prisiimti atsakomybę už atliekamo darbo kokybę;
  • Operatyviai ir efektyviai valdyti neatitiktis bei nepageidaujamus įvykius, numatyti ir valdyti riziką;
  • Periodiškai peržiūrėti ir analizuoti iškeltus kokybės tikslus, nuolat tobulinti įstaigoje įdiegtą slaugos ir socialinės priežiūros paslaugų kokybės vadybos sistemą, atitinkančią tarptautinio standarto EN ISO 9001 reikalavimus.

Kukarskės globos namų vizija – tapti konkurencinga slaugos ir socialinės priežiūros paslaugų teikimo sektoriaus įstaiga, operatyviai prisitaikyti prie nuolat kintančių veiklos sąlygų, užtikrinti aukščiausią klientų aptarnavimo kokybę.