Keramikos dirbtuvėse

Gyventoja Angelina mielai laiką praleidžia dažnai svečiuodamasi Kidulių dvare, kuriame ji darbuojasi keramikos dirbtuvėse. Angelina mokosi dirbti su moliu, lipdyti įvairius dirbinius. Darbas su moliu atpalaiduoja ir ramina.