How can we help you?

 > Finansinių ataskaitų rinkiniai

2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys

III ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaitos skaityti

Veiklos rezultatų ataskaita skaityti

Sutrumpintas aiškinamasis raštas skaityti

I ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaitos skaityti

Veiklos rezultatų ataskaita skaityti

Sutrumpintas aiškinamasis raštas skaityti

2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys

IV ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaitos skaityti

Veiklos rezultatų ataskaita skaityti

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį skaityti

Finansavimo sumų likučiai skaityti

Aiškinamasis raštas skaityti

III ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaitos skaityti

Veiklos rezultatų ataskaita skaityti

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį skaityti

Sutrumpintas aiškinamasis raštas skaityti

II ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaitos skaityti

Veiklos rezultatų ataskaita skaityti

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį skaityti

Sutrumpintas aiškinamasis raštas skaityti

I ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaitos skaityti

Veiklos rezultatų ataskaita skaityti

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį skaityti

Sutrumpintas aiškinamasis raštas skaityti

2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys

III ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaitos skaityti

Veiklos rezultatų ataskaita skaityti

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį skaityti

Finansavimo sumų likučiai skaityti

Sutrumpintas aiškinamasis raštas skaityti

II ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaitos skaityti

Veiklos rezultatų ataskaita skaityti

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį skaityti

Finansavimo sumų likučiai skaityti

Sutrumpintas aiškinamasis raštas skaityti

I ketvirtis:

Finansinės būklės ataskaitos skaityti

Veiklos rezultatų ataskaita skaityti

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį skaityti 

Finansavimo sumų likučiai skaityti

Sutrumpintas aiškinamasis raštas skaityti