How can we help you?

 > Europos socialinių paslaugų kokybė (Equass)

Diegiant EQUASS patobulinti ir naujai parengti šie dokumentai:

Kokybės politika skaityti

Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos teikimo aprašas skaityti

Gyventojų teisių chartija skaityti

Pasiūlymų, pareiškimų, skundų nagrinėjimo tvarka skaityti

Etikos ir gerovės užtikrinimo politikos aprašas skaityti

Etikos kodeksas skaityti

Fizinio ir psichologinio smurto prieš Globos namų gyventojus ir finansinio piktnaudžiavimo jų atžvilgiu prevencijos procedūra skaityti

Gyventojų įtraukimo į paslaugų planavimą, teikimą ir vertinimą politikos ir procedūros aprašas skaityti

Gyventojų įgalinimo koncepcija  skaityti

Gyventojų gyvenimo kokybės koncepcija  skaityti

Gyventojų įtraukimo į individualaus planavimo procesą procedūra skaityti

Neskelbtinos informacijos konfidencialumo, įrašų tikslumo, gyventojų privatumo, orumo ir fizinės neliečiamybės užtikrinimo tvarkos aprašas skaityti

Darbuotojų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas skaityti

Gyventojų sveikatos ir saugos užtikrinimo planas skaityti

Darbuotojų samdymo ir išsaugojimo politikos aprašas skaityti

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo planas skaityti

Nuolatinio tobulinimosi ir mokymosi sistema skaityti

Rezultatai skaityti