How can we help you?

 > Asmens duomenų apsauga
Adresas Telefono numeris El.paštas Kitos ryšių priemonės
Nemuno g. 136, LT-71413, Kukarskės k., Kidulių sen. Šakių r. (+370 345) 62 300 kukarskesnamai@gmail.com www.kukarske.lt

 

Asmuo turi teisę:

  • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
  • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
  • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
  • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
  • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
  • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo aprašas

Gyventojų asmens duomenų tvarkymo aprašas