How can we help you?

 > Naujienos  > „Gerumo ąžuolo“ iškiliame renginyje – Kukarskės globos namų direktorė Asta Pranaitienė

„Gerumo ąžuolo“ iškiliame renginyje – Kukarskės globos namų direktorė Asta Pranaitienė

Šakių raj. Šilininkų kaime iškilmingai paminėtas VšĮ „Gerumo ąžuolo“ ąžuolyno pasodinimo ir gyvavimo dešimtmetis. Prezidentas VALDAS ADAMKUS yra šio klubo garbės narys. Prieš 10 metų su žmona ALMA abu pasodino savo vardinius ąžuoliukus tarp kitų 3500 ąžuoliukų. Per šį jubiliejinį renginį p.Adamkų ąžuolai apjuosti tautinėmis juostomis. „Gerumo ąžuolo“ vėliavą garbingai pakėlė šio jubiliejinio renginio organizatorius ir globėjas JUOZAS DAINELIS ir buvęs Šakių urėdijos urėdas SIGITAS TAMOŠAITIS.

Garbingo „Gerumo ąžuolo“ narė yra ir Šakių raj. Kukarskės globos namų direktorė ASTA PRANAITIENĖ. Kodėl ji čia, „Gerumo ąžuole“?
Savo pamąstymus teikia Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas JUOZAS DAINELIS, gerumo – kaip būtiniausio jausmo tarp krašto žmonių ir apskritai tarp žmonių puoselėtojas, augintojas, skleidėjas:
– Kukarskės globos namų direktorė Asta yra mūsų klubo narė, puikus žmogus. Aš stebiuosi, kaip jai viskas sekasi. Kodėl? Manau, svarbiausia, kad visas jos darbas sudėtas ant žmogiškojo pamato. Asta – ne momentinio efekto, garbės ieškotoja, o žmogus su didele atsakomybe už savo darbą, apskritai už žmogų. Ji su savo tokiu požiūriu labai pritinka globos namuose, kur reikia supratimo, atjautos, nuoširdumo, mokėti suprasti ir paguosti silpnesnius, ligotus žmones. Ir kartu išmokyt taip elgtis visus ten dirbančius. Tai nėra lengva ir paprasta. Bet Astai tikrai sekasi.
Toks buvo ir jos a.a. vyras Jonukas, Lukšių žemės ūkio bendrovės vadovas. Jo padarytas milžiniškas įdirbis į žmones: ramiai, tyliai, be triukšmo, su didele pagarba kiekvienam –darbas jam liete liejosi ir davė rezultatus bendrovei, o jam – didžiulę visų žmonių pagarbą. Pranaičių šeimoje žmogiškumas visada buvo labai aukštai iškeltas. O šito paprasto dalyko mums vis labiau pritrūksta, reikia mokytis vieniems iš kitų. Čia jau universitetai nelabai padeda…
Gera, kad ir socialinės sistemos darbuotojai, ypač vadovai, aktyviai dalyvauja tokiose prasmingose akcijose, iš kurių skleidžiama tikri, o ne parodomieji, pagarbos, meilės, noro kurti jausmai savo tautai, savo kraštui, apskritai ŽMOGUI.

Nuotraukoje: Prezidentas Valdas Adamkus, Kukarskės globos namų direktorė Asta Pranaitienė (dešinėje) ir pedagogė Rita Dainelienė.

 

Angelė Bajorienė

VšĮ Tarptautinės socialinės akademijos direktorė