Gyventojai aplankė Kryžių kalną, Tytuvėnų Švč. M. Marijos bažnyčią ir vienuolyną

Su vasaros pradžia prasidėjo ir namų gyventojų smagios kelionės. Birželio 7 d. buvo organizuojama gyventojų ekskursija į Kryžių kalną, Tytuvėnų Švč. M. Marijos bažnyčią ir vienuolyną. Gyventojai pasivaikščiojo po Kryžių kalną, pasimeldė, kalne sustatė ir paliko mirusių globos namų gyventojų senus kryželius ir šventus rožančius. Užimtumo specialistė gyventojus supažindino su Kryžių kalno atsiradimo istorija bei …

Valdo Pališkio koncertas

Valdas Pališkis namų bendruomenei padovanojo nuotaikingą ir kupiną nuoširdumo koncertą. Muzikanto atliekamos gerai žinomos dainos sužadino prisiminimus, pralinksmino gyventojus. Koncerto metu netrūko ovacijų, aplodismentų, linksmų šokių. [Show slideshow]